• Duklianska 21
    085 01 Bardejov
    slovenská republika

  • plazgaz@gmail.com

  • tel.: +421 054 488 20 07
    fax: +421 054 488 20 09
    mob.: +421 907 919 326

Profil spoločnosti Silvergas, s.r.o.

Spoločnosť je zapisaná v obchodnom registry pod V.č.: 20942/P.

Zaoberá sa strojárenskou výrobou a plazmovými technológiami spracovania a zhodnocovania odpadov.

Prináša na trh od roku 2008 novú evolučnú technológiu spracovania odpadov prostredníctvom Plazmového reaktora, ktorá sa využíva vo vyspelých krajinách vďaka svojmu ekologickému efektu.

Spoločnosť Silvergas je držiteľom ocenenia odpadového hospodárstva Zlatý Mravec v kategórii inovatívne riešenia za projekt: PLAZMOVÝ REAKTOR NA ZHODNOCOVANIE ODPADOV.