• Duklianska 21
    085 01 Bardejov
    slovenská republika

  • plazgaz@gmail.com

  • tel.: +421 054 488 20 07
    fax: +421 054 488 20 09
    mob.: +421 907 919 326

Vitajte na stránke Silvergas, s.r.o.

Zaoberáme sa strojárenskou výrobou a plazmovými technológiami spracovania a zhodnocovania odpadov. Najrozšírenejším spôsobom likvidácie odpadov je v súčastnosti ich skládkovanie a spaľovanie.
Tieto metódy likvidácie odpadov sú veľmi nešetrné k životnému prostrediu, v ktorom vytvaráju dhlodobé nenapraviteľné škody. Preto vo vyspelých krajinách sa na likvidáciu odpadov využívajú plazmové technológie, ktorých ekologický efekt je jednou z veľa rozhodújucich skutočnosti pri ich realizácii.

Politiky spoločnosti:

Politika kvality Envitomentálna Politika Podpora z EÚ

Získali sme cenu odpadového hospodárstva Zlatý Mravec v kategórii inovatívne riešenia za projekt: PLAZMOVÝ REAKTOR NA ZHODNOCOVANIE ODPADOV.